• Supellex v Praze
  • DESIGNART - nová kolekce
  • DESIGNTIME - Pixel dekory
  • DESIGNWOOD - Dřevo je dřevo
  • Dřevoplastové terasové desky - slivadec

Certifikace

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Supellex centrum, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Supellex centrum, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Supellex centrum, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005480
Doba realizace projektu: 24 měsíců

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.