Jak nainstalovat PVC podlahu

Jak nainstalovat PVC podlahu

Na tuto jednoduchou otázku je celá řada odpovědí, které se mezi sebou úzce prolínají. Jde především o otázky spojené s druhem a typem PVC (každý vinyl je PVC), dále pak s podkladními vrstvami a způsobem pokládky.

Největším úskalím je kvalitní příprava podkladu, kde se jedná o penetrace, samonivelační stěrky, montážní panely a podobně. Tento problém je natolik rozsáhlý, že bych ho nechal na odborné firmě, která ví, jak postupovat při tom či onom podkladu.

Dalším faktorem je typ zvoleného PVC, kdy se může jednat o materiál v metráži, popřípadě v dílcích. I zde bych se obrátil na odborníka, který vám jistě rád poradí, který typ PVC je pro vaše podmínky nejvhodnější.

A konečně se dostáváme k samotné pokládce PVC podlahy, která se bude odvíjet od zvoleného typu PVC. V případě lepení je rozumné opět se obrátit na odbornou firmu.

Spinner