• Supellex v Praze
  • DESIGNART - nová kolekce
  • DESIGNTIME - Pixel dekory
  • DESIGNWOOD - Dřevo je dřevo
  • Dřevoplastové terasové desky - slivadec

Lepidla na podlahy Mapei

Stavební chemie Mapei

 
MAPERCYL ECO

MAPERCYL ECO

Disperzní akrylové lepidlo s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek k lepení vinylových a textilních krytin

Oblast použití:
Lepení homogenních a heterogenních krytin, koberců a vinylových dlažeb v interiéru

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
konzistence: krémovitá pasta
barva: světle béžová
hustota (g/cm ) 3 1,35
hodnota pH: 7,0 - 7,5
viskozita dle Brookfielda - kotouč č. 6, 5 ot/min (mPa.s): 80 000
obsah sušiny (%): 78
skladovatelnost: 24 měsíců v původních uzavřených obalech a v prostředí chráněném před mrazem.

   
ROLLCOLL

ROLLCOLL

Bezrozpouštědlové univerzální disperzní lepidlo pro textilní obklady a obklady z PVC a chlórvinylu. Lze ho nanášet válečkem nebo stříkáním.

Oblasti použití:
Velmi kvalitní, bezrozpouštědlové, univerzální disperzní lepidlo k lepení textilních krytin s rubovou stranou z polyuretanu, pěnového PVC, textilní nebo syntetickou zdvojenou rubovou stranou a Action Bac, krytin z jehlové plsti a stejnorodých i nestejnorodých krytin z PVC a chlórvinylu na savé podklady v interiéru. Vhodné k lepení polystyrénových podkladních tapet a izolačních desek na stěny.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCE: krémová
BARVA: světle béžová
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 1 350 kg/m3
OBSAH PEVNÝCH LÁTEK: 75%
TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ: od +15°C do +35°C
ODVĚTRÁNÍ: od 0 do 30 minut (podle zpracovatelnosti)
DOBA LEPENÍ: 30 nebo 60 minut (podle zpracovatelnosti)
POCHŮZNOST: po cca. 2 hodinách
ZATÍŽITELNOST: po cca. 24 hodinách
SPOTŘEBA:
cca. 300-350 g/m2 (TKB A2)
cca. 350-400 g/m2 (TKB B1)
cca. 200-280 g/m2 (váleček)
cca. 250-300 g/m2 (stříkačka)
FORMA DODÁNÍ: plastové kanystry po 25/12/5/1 kg
SKLADOVÁNÍ: 24 měsíců, chráněno před mrazem
KÓD: D1 bezrozpouštědlový

   
ULTRABOND ECO V4SP

ULTRABOND ECO V4SP

Univerzální lepidlo ve vodní disperzi na pružné podlahové krytiny, s velmi nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC) a velmi dlouhou dobou zpracovatelnosti

Oblast použití:
Lepení všech typů vinylových, pryžových, polyolefinových podlahových krytin, netkaných a tkaných koberců v interiérech.

Technické vlastnosti:
KONZISTENCE: krémovitá pasta
BARVA: velmi světle béžová
ČEKACÍ DOBA: cca 10-20 minut u nesavých podkladů 30-40 minut
ZPRACOVATELNOST: maximálně 60 minut
POCHŮZNOST: po 3-5 hodinách
PLNÁ ZATÍŽITELNOST: po 48-72 hodinách
BALENÍ: v plastových nádobách po 8kg a 16kg

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

   
ULTRABOND P990 1K

ULTRABOND P990 1K

Jednosložkové pružné bezrozpouštědlové polyuretanové lepidlo k přímému použití pro lepení všech typů parket a laminátových podlah

Oblasti použití:
Lepení dřevěných parket, vlysů a laminátových podlahových prvků všech druhů a formátů.

Technická data:
Konzistence: krémová pasta
Barva: béžová, hnědá
Specifická hmotnost [kg/m3 ] : 1500
Obsah sušiny [%]: 100
Volný monomer [%]: < 1
Viskozita Brookfield [mPa s]: 43 000 (rotor 7, RPM 50)
Skladovatelnost : 12 měsíců
SPOTŘEBA: 800 1000 g/m2
BALENÍ: 15 kg v hliníkovém sáčku vloženém do kbelíku z plastické hmoty.

   
ULTRABOND P 902 2 K

ULTRABOND P 902 2 K

Dvousložkový epoxipolyuretanový lepicí tmel na parkety

Oblast použití:
Lepení dřevěných podlahových krytin všech typů a rozměrů.

Technické vlastnosti:
Složka A
KONZISTENCE: pastovitá
BARVA: béžová / hnědá
Složka B
KONZISTENCE: pastovitá
BARVA: zelenošedá

MÍSÍCÍ POMĚR (A:B): 9:1
DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 60-70 minut
DOBA ZAVADNUTÍ: 1 hodina
DOBA PRO PROVEDENÍ OPRAV: 2 hodiny
POCHŮZNOST: po 24 hodinách
BROUŠENÍ: po 24 hodinách

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

   
ADESILEX PA

ADESILEX PA

Rozpouštědlové světlé lepidlo na parkety ze syntetické pryskyřice na parketové a dřevěné dlažby. K protisklu-zovému lepení podle DIN 281.

Oblasti použití:
Světlé lepidlo ze syntetické pryskyřice pro malé, mozaikové a vlysové parkety, masivní parkety o tloušťce 10 mm, lamelové parkety s vysokou hranou a pro dřevěnou dlažbu RE, prefabrikovanou a exotickou dlažbu (dvouvrstvou, třívrstvou a vícevrstvou v tabulích a prknech) na tmelené podklady, potěry z cementu, anhydritu, litého asfaltu a potěrů MAPECEM a pro upínací desky V100 E1.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCE: krémová
BARVA: béžová
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 1 500 kg/m3
OBSAH PEVNÝCH LÁTEK: 78%
TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ: od +17°C do +30°C
DOBA TUHNUTÍ: 10-15 minut
POCHŮZNOST: po cca. 24-72 hodinách
OBRUSITELNOST: po cca. 48-72 hodinách
SPOTŘEBA. cca. 70-1200 g/m2 podle použitého druhu ozubení
FORMA DODÁNÍ: plechové nádoby po 25/16 kg
SKLADOVATELNOST: 24 měsíců. ADESILEX PA je hořlavý. Je nutno dodržovat bezpečnostní opatření podle platných předpisů.
KÓD: S1 

   
ULTRABOND ECO FIX

ULTRABOND ECO FIX

Lepidlo ve vodní disperzi s trvalou lepivostí a velmi nízkým obsahem organických těkavých látek pro podlahové šablony.

Oblast použití:
Odstranitelná fixace textilních podlahových šablon.
Odstranitelná fixace podlahových šablon z pružných povlakových krytin.

Technické vlastnosti:
KONZISTENCE: krémovitá pasta
BARVA: světle béžová
OTEVŘENÁ DOBA: klást poté, co se lepidlo stane transparentním - 30 min – 12 hod z závislosti na množství, ředění a typu podkladu
POCHŮZNOST: ihned po pokládce
UVEDENÍ DO PROVOZU: ihned po pokládce
BALENÍ: v nádobách po 10 a 5 kg

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

   
ULTRABOND AQUA CONTACT

ULTRABOND AQUA CONTACT

Elastomerové kontaktní bezrozpouštědlové lepidlo ve vodní disperzi

Oblasti použití:
Pro lepení (v interiéru):• schodišťových stupňů a soklů z PVC a gumy
podlah a stěn z PVC na savé i nesavé podklady, např. na kov nebo stávající PVC
povlakových krytin z gumy
rohových profilů stěn z PVC
polystyrénových panelů na stěnách a stropech
pěnového polystyrénu na nesavé podklady nebo spojování polystyrénových desek.

Technická data
Konzistence: krémovitá pasta
Barva: bílá
Objemová hmotnost (g/cm3 ): 1,05
Viskozita dle Brookfielda [mPa•s]: 12 000 ± 2 000 kotouč 4 – RPM 10
Obsah sušiny (%): 50 %
PH: 9,0
Skladovatelnost: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu.

   
ULTRABOND ECO 185

ULTRABOND ECO 185

Bezrozpouštědlové disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem škodlivin s vysokou počáteční přilnavostí pro všechny textilní krytiny.

Oblasti použití:
Velmi kvalitní disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem škodlivin, pro lepení textilních krytin se syntetickou a textilní rubovou stranou, Action Bac a tkaných textilních krytin a speciálně vhodné pro lepení textilních krytin s rubovou stranou bez plniv a standardních, popř. narušených obkladů z jehlové plsti na savé a nesavé podklady v interiéru.
velmi nízký obsah škodlivin

Technická data
(při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCE: krémová/smetanová
BARVA: světle béžová
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 1150 kg/m3
OBSAH PEVNÝCH LÁTEK: 64%
TEPLOTA PRO ZPRACOVÁNÍ: od +15°C do +35°C
ODVĚTRÁNÍ: cca. 0 až 5 minut
DOBA LEPENÍ: max. 30 minut
POCHŮZNOST: po cca. 2-3 hodinách
ZATÍŽITELNOST: po min. 24 hodinách
SPOTŘEBA:
cca. 290 g/m2 (TKB A2),
cca. 290 g/m2 (TKB B1),
cca. 420 g/m2 (TKB B2).
FORMA DODÁNÍ: plastové kanystry po 16 kg
SKLADOVÁNÍ: 24 měsíců, chráněno před mrazem
KÓD: D1 bezrozpouštědlový
OBSAH ŠKODLIVIN: velmi nízký

   
ULTRABOND ECO 540

ULTRABOND ECO 540

Disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí s vysokou počáteční přídržností pro krytiny z linolea a korku.

Oblasti použití:
Disperzní vysokojakostní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí pro lepení krytin z linolea , korkového linolea, korkových krytin a vhodných krytin z přírodního korku ve formě pásů a desek na savé podklady v interiéru.

Technická data
(při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCE: krémová/ smetanová
BARVA: světle béžová
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 1 200 kg/m3
OBSAH PEVNÝCH LÁTEK: 67%
TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ: od +15°C do +35°C
ODVĚTRÁNÍ: cca. 0 až 5 minut
DOBA LEPENÍ: max. 15-20 minut (10 minut při lepení korku)
POCHŮZNOST: po cca. 3 hodinách
ZATÍŽITELNOST: po min. 24 hodinách
UZÁVÍRÁNÍ SPÁR: po min. 48 hodinách
KÓD: D1 bezrozpouštědlový
OBSAH ŠKODLIVIN: velmi nízký
SKLADOVÁNÍ: 24 měsíců, chráněno před mrazem
SPOTŘEBA:
cca. 250-275 g/m2 (TKB A3)
cca. 290 g/m2 (TKB B1)
cca. 400 g/m2 (TKB B2)
FORMA DODÁNÍ: plastové kanystry po 16 kg

   
ULTRABOND ECO 575

ULTRABOND ECO 575

Vysoce jakostní lepidlo ve vodní disperzi s nízkým obsahem organických těkavých látek k lepení lišt a soklíků

Oblast použití:
Ultrabond Eco 575 se používá k lepení lišt a soklíků z tvrzeného PVC, pryže, dřeva i kobercových soklů na všechny savé povrchy stěn v interiéru.

Technické vlastnosti:
KONZISTENCE: krémovitá pasta
BARVA: béžová
DOBA LEPIVOSTI: 25 minut
KONEČNÉ VYZRÁNÍ: po 24 hodinách
BALENÍ: kartuše po 325 ml

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

Kontaktujte nás