• Supellex v Praze
  • DESIGNART - nová kolekce
  • DESIGNTIME - Pixel dekory
  • DESIGNWOOD - Dřevo je dřevo
  • Dřevoplastové terasové desky - slivadec

Penetrace Mapei

Stavební chemie Mapei

 
PRIMER G

PRIMER G

Bezrozpouštědlový disperzní základní nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro savé podklady

Oblast použití:
Nátěr pro přípravu podkladu, pro sádrové nebo anhydritové podklady před nanesením tmelů pro lepení obkladů, stěrkových hmot na bázi cementu (KERABOND, ULTRAPLAN, NIVOPLAN atd.) a na podklady s obsahem cementu (stěny z monolitického betonu nebo betonu z prefabrikátu atd.) jako přípravný nátěr pro sádrové omítky. Podklad musí být čistý a savý. V poměru 1:1 až 1:3 s vodou se používá ke snížení savosti podkladů, před nanášením stěrkové hmoty jako fixace zbytků prachu a ke zhotovení rovnoměrně savého podkladu před nanesením stěrkové hmoty nebo lepicího tmelu. Používá se na dokonale suché sádrové nebo anhydritové podklady (zbytková vlhkost nesmí překročit 0,5%).

Technická data (při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
HODNOTA pH: 7,6
HOŘLAVOST: ne
MINIMÁLNÍ DOBA SCHNUTÍ: 2 hodiny
BARVA: světle modrá
SPOTŘEBA: 100-200 g/m2 podle savosti podkladu
BALENÍ: nádoby po 25,10 a 5 kg a balení nádob po 12x1 kg
SKLADOVÁNÍ: 24 měsíců v originálním balení, chráněno před mrazem.

   
 ECO PRIM T

ECO PRIM T

Akrylový primer ve vodní disperzi bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC)

Oblast použití:
Univerzální primer ke zvýšení přídržnosti vyrovnávacích stěrek na všechny savé i nesavé povrchy v interiéru.

Technické vlastnosti:
Konzistence: kapalina
Barva: bílá
Doba vysychání:
- beton-dřevo: 15-20 min
- keramika: 30-40 min
Doba pro nanášení následné vrstvy lepidla nebo stěrky
- beton-dřevo: 2-3 hod
- keramika: 4-5 hod
VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI
Odolnost proti vlhkosti: vynikající
Odolnost proti stárnutí: vynikající
Odolnost proti olejům a rozpouštědlům: částečná
Odolnost proti kyselinám a alkáliím: částečná
Tepelná odolnost:vynikající

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

   
 ECO PRIM PU 1K

ECO PRIM PU 1K

Jednosložkový, k okamžitému použití, praktický a hypoalergenní

Oblast použití:
Impregnace  cementových  podkladových vrstev,  jejichž zbytková vlhkost  je vyšší než maximální povolená hodnota pro pokládání dřevěných podlahovin. Zpevňování nesoudržných podkladů nebo pod­ kladových vrstev se špatnými mechanickými vlastnostmi.

Technické vlastnosti:
ECO PRIM PU 1K  je polyuretanový penetrační nátěr, který se vytvrzuje při styku s vlhkostí obsaženou ve vzduchu, má nízkou viskozitu a vysokou schopnost pronikání do pórů pod­kladových vrstev. Jeho složení plně odpovídá záměru společnosti vyrábět přípravky bezpečné pro životní prostředí, podlaháře i konečného uživatele. Stejně jako ostatní výrobky řady Mapei Eco i ECO PRIM

PU 1K vlastní certifikaci EMICODE EC1. Tento penetrační nátěr vylučuje velmi malé množství organických těkavých látek a kromě toho neob­sahuje rozpouštědla, takže je nehořlavý a bez zápachu.

   
 PRIMER MF

PRIMER MF 

Dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový primer ke zlepšení přídržnosti produktů řady Mapefloor, pro zpevnění minerálních podkladů a utěsnění cementových podkladů při zbytkové vlhkosti do 4,5 %

Oblast použití:
Primer MF je dvousložkový epoxidový bezrozpoštědlový primer pro zlepšení soudržnosti s produkty řady Mapefloor, pro zpevnění povrchu minerálních podkladů a pro utěsnění cementových podkladů při nadměrné zbytkové vlhkosti.
Příklady použití:
Primer MF se používá jako:
• Základní nátěr pro:
- Betonové a cementové potěry
- Potěry na bázi síranu vápenatého
- Staré podklady (u sanovaných objektů) s přilnutými a nosnými zbytky lepidel, stěrek, krytin a barev (např. lepidly na bázi sirníkového výluhu atd.).
- Dřevotřískové desky a dřevěná prkna.
• Základní nátěr před zpracováním produktů z řady Mapefloor na výše uvedených podkladech, pro zlepšení přídržnosti
• Základní nátěr před aplikací nátěrů na bázi reakčních pryskyřic firmy MAPEI na bázi polyuretanu nebo epoxidů.
• Základní nátěr před lepením krytiny pomocí lepidel MAPEI na bázi reakčních pryskyřic.
• Základní nátěr pro zpevnění povrchu minerálních podkladů v obytných a průmyslových stavbách a před nanášením podlahových krytin.
• Těsnicí vrstva / vrstva narušující kapiláry u cementových potěrů a betonových ploch při zvýšené zbytkové vlhkosti do 4,5 % při pokládce difuzně těsných textilních a pružných krytin a parket.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCE: tekutá
BARVA: žlutá, průhledná
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 1012 kg/m3 - složka A, 1000 kg/m3 - složka B
OBSAH SUŠINY: 100%
SPOTŘEBA: cca 200-300 g/m2
BALENÍ: Plastové nádoby po 6 kg (4,5 kg složka A + 1,5 kg složka B)
Plastové nádoby po 1 kg (0, 75 kg složka A + 0,25 složka B)
SKLADOVATELNOST: 24 měsíců v uzavřených původních obalech, skladováno v chladu, chráněno před mrazem (+5°C).

   
PRIMER EP

PRIMER EP

Dvousložkový nízkoviskózní základní nátěr z epoxidové pryskyřice s vysokým obsahem rozpouštědla

Oblasti použití:
Velmi kvalitní nízkoviskózní základní nátěr z epoxidové pryskyřice ke zpevnění silně savých a pórovitých minerálních podkladů před tmelením cementovými stěrkovými hmotami nebo před nátěrem Mapecoatem I24.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCE: nízkoviskózní
BARVA: bezbarvý
OBJEMOVÁ HMOTNOST: A a B = 950 kg/m3
OBSAH PEVNÝCH LÁTEK: A = 26%, B = 18%
TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ: od +15°C do +35°C
MÍSICÍ POMĚR: A : B = 1 :1
DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 4-5 hodin
DOBA VYTVRZENÍ: 3-4 dny
SPOTŘEBA: cca. 500-700 g/m2 na 1 pracovní postup, příp. lze použít až 3 pracovní postupy
FORMA DODÁNÍ: plechové nádoby po 10 (5+5) kg
SKLADOVÁNÍ: 24 měsíců.
PRIMER EP je hořlavý. Jsou nutná bezpečnostní opatření v souladu s platnými pravidly.
KÓD: RE4

   
PROSFAS

PROSFAS

Bezrozpouštědlový jednosložkový nízkoviskózní křemičitý základní nátěr.

Oblasti použití:
Speciální nízkoviskózní základní nátěr ke zpevnění silně savých a pórovitých suchých cementových podkladů před tmelením. Je nutno zabránit vytváření louží. Pokud se přesto vytvoří, zasypte je křemičitým pískem (0,3 - 0,8 mm).

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCE: tekutá
BARVA: bezbarvý
TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ: od +15°C do +35°C
DOBA VYTVRZENÍ: 1-3 dny podle naneseného množství.
SPOTŘEBA: cca. 600-700 g/m2 na 1 pracovní proces, v případě potřeby lze použít až 6 pracovních postupů, aby se dosáhlo požadovaného zpevnění.
FORMA DODÁNÍ: plastové kanystry po 25 kg
SKLADOVÁNÍ: 24 měsíců, chráněno před mrazem 

Kontaktujte nás