• Supellex v Praze
  • DESIGNART - nová kolekce
  • DESIGNTIME - Pixel dekory
  • DESIGNWOOD - Dřevo je dřevo
  • Dřevoplastové terasové desky - slivadec

Rychlovazná pojiva a potěry Mapei

Stavební chemie Mapei

TOPCEM

TOPCEM

Speciální hydraulické pojivo na potěry s rychlou redukcí vlhkosti (po 7 dnech méně než 2 %) při běžné době zpracování.

Oblasti použití:
Ke zhotovování kotvených potěrů, potěrů na dělicí plochy a izolaci a potěrů na podlahovém vytápění. Vhodné pro interiér a exteriér, je-li zapotřebí rychlé vyschnutí a položení. Na potěrech, zhotovených pomocí TOPCEMu lze klást dlažbu po 24 hodinách (keramické dlažby a desky), po 3 dnech přírodní kámen a po 7 dnech krytiny citlivé na vlhkost (dřevo, PVC, linoleum). TOPCEM se vždy mísí s inertními přísadami a vodou. U kotvených potěrů (10-35 mm) a opravách musí být zhotoven adhezní můstek pomocí TOPCEMu, PLANICRETE a vody v poměru 3:1:1.
Pro tloušťky potěru 40-60 mm musí být použity přísady s vhodnou čarou zrnitosti (potěrový písek 0-8 mm / výhodná oblast podle DIN 4226).
 

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
MÍSICÍ POMĚR: 200-250 kg TOPCEMu na 1 m3 písku (zrnitost 0-8 mm) s výhodnou čarou zrnitosti smíchat s 120-140 litry vody. Je nutno brát v úvahu vlastní vlhkost písku.
DOBA MÍCHÁNÍ: cca. 5 minut
DOBA ZPRACOVÁNÍ: 40-60 minut
TEPLOTA PRO ZPRACOVÁNÍ: +5°C až +35°C
POCHŮZNOST: po 12 hodinách
VODOVZDORNOST: odolné proti stálé vlhkosti
SCHOPNOST PŘETVOŘENÍ: žádná
SPOTŘEBA: 2,0-2,5 kg/m2 na 1 cm tloušťky potěru.
ZPRACOVÁNÍ: stáhnutím a uhlazením
NANÁŠENÍ: ručně nebo vhodnou mechanizací
BALENÍ: papírové pytle po 20 kg
SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců

   
TOPCEM PRONTO

TOPCEM PRONTO

Hotová sypká směs ke zhotovování rychletvrdnoucích potěrů s omezeným smrštěním, s normální dobou zpracování

Oblast použití:
Výroba mazaninových podlah, kotvených nebo plovoucích potěrů, které, jsou-li použity jako podklad pro pokládku parket, PVC, linolea, keramiku, desky z umělého a přírodního kamene, koberce atd., splňují požadavek na velmi rychlý nárůst pevnosti a nízkou zbytkovou vlhkost a jsou tedy brzy připraveny pro pokládku. TOPCEM PRONTO je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

Technické vlastnosti:
KONZISTENCE:prášek
BARVA: šedá
POMĚR MÍSENÍ: 1,7 litrů vody na 25 kg TOPCEMu PRONTO
DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 40-60 minut
POCHŮZNOST: po 12 hodinách
ZRALOST PRO POKLÁDKU: 1 až 4 dny, v závislosti na obkladovém materiálu
VODOVZDORNOST: trvalá odolnost proti vlhkosti
SPOTŘEBA: řídí se mírou zhutnění
a činí 18-20 kg/m a jeden cm tloušťky vrstvy
BALENÍ: papírové pytle po 25 kg

   
MAPECEM

MAPECEM

Rychletuhnoucí a zrající cementové pojivo ke zhotovování potěrů.

Oblasti použití:
Zhotovování plovoucích potěrů a kotvených potěrů. Pro použití v interiéru a exteriéru na potěry, na které mají být rychle lepeny dlažby nebo krytiny citlivé na vlhkost (dřevo, PVC, linoleum, kobercová krytina, pryž). MAPECEM se vždy mísí s vhodným pískem. U kotvených potěrů ( tloušťka vrstvy menší než 35 mm) a při opravách musí být zhotoven adhezní můstek pomocí MAPECEMu a PLANICRETE. U tlouštěk vrstvy 4-5 cm musí být použita zrnitost 0-8 mm s čarou zrnitosti v oblasti A/B (výhodnější oblast) podle DIN 4226.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
POMĚR VODY A MAPECEMu: podle obsahu vody v písku
DÁVKA MAPECEMu: 350-450 kg/m3
DOBA MÍCHÁNÍ: 3-4 minuty v míchačce s nuceným pohybem
DOBA ZPRACOVÁNÍ: 20-30 minut
POCHŮZNOST: po 2-3 hodinách
POKLÁDKA DLAŽBY: po 3 hod. u keram. dlažeb a přírod. kamene.
ZBYTKOVÁ VLHKOST PO 24 HODINÁCH: méně než 2%
ODONOST PROTI PŘETVOŘENÍ: ne
SPOTŘEBA: 3,5-4,5 kg/m2 na 1 cm tloušťky potěru
ZPRACOVÁNÍ: stáhnutím a uhlazením
NANÁŠENÍ: ručně nebo vhodnou mechanizací
BALENÍ: papírové pytle po 20 kg
SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců

   
MAPECEM PRONTO

MAPECEM PRONTO

Předem připravená suchá maltová směs s rychlým vývojem pevnosti, rychlým úbytkem vlhkosti a kontrolovaným smršťováním

Oblasti použití:
Pro výrobu mazanin, kotvených a plovoucích potěrů, které slouží jako podklad pro kladení parket, PVC, linolea, dlažeb z keramiky nebo přírodního i umělého kamene, kobercových podlah apod. a všude tam, kde je požadováno mimořádně rychlé vyzrávání podkladu. Velmi rychlý úbytek vlhkosti je spojen s vysokým vývojem pevnosti. je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Pro provádění prací s potěrem platí směrnice DIN 18 560 a ÖNORM B 2232, příp. ČSN 74 4505. Při zpracování musí být brány v úvahu zřetelně kratší doby zpracování ve srovnání s běžnými cementovými pojivy pro provádění potěrů.

Technické vlastnoti:
KONZISTENCE: prášek
BARVA: šedá
POMĚR MÍCHÁNÍ: cca. 1,5-2,3 l vody na 25 kg Mapecem Pronto
ZPRACOVATELNOST: cca. 20-30 minut
POCHŮZNOST: po cca. 4 hodinách
VODOVZDORNOST: trvalá rozměrová stálost
SPOTŘEBA: Spotřeba je závislá na míře zhutnění a tloušťce vrstvy potěru a činí cca 20 kg/m a cm tloušky vrstvy
BALENÍ: Papírové pytle po 25 kg

   
PLANICRETE

PLANICRETE

Emulze ze syntetické pryskyřice ke zušlechtění potěrů a omítek v interiéru a exteriéru a ke zhotovování adhezních můstků.

Oblasti použití:
PLANICRETE je emulze syntetické pryskyřice, která neemulguje opětně ve vodě a je odolná proti zmýdelnění a použitím které se připravuje malta, potěry nebo omítky vyšší přídržnosti a odolnosti. PLANICRETE je vhodný ke zhotovování adhezních můstků a zušlechťování malt a betonů s obsahem cementu a také jako adhezní vrstva pro malty a kotvené potěry. PLANICRETE lze použít i jako přísadu do stříkaných omítek a omítek, které musí mít vysokou pevnost a přídržnost.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
HODNOTA pH: cca. 10
HOŘLAVOST: ne
OBSAH TUHÝCH ČÁSTIC: cca 40%
BARVA: bílo - zelenavá
MÍSICÍ POMĚR: 2-3 díly vody na 1 díl PLANICRETE
SPOTŘEBA: podle způsobu použití
BALENÍ: kanystry po 25, 10, 5 kg a balení lahví po 12x1 kg
SKLADOVÁNÍ: 24 měsíců

Kontaktujte nás