• Supellex v Praze
  • DESIGNART - nová kolekce
  • DESIGNTIME - Pixel dekory
  • DESIGNWOOD - Dřevo je dřevo
  • Dřevoplastové terasové desky - slivadec

Samonivelační stěrky Mapei

Stavební chemie Mapei

PLANOLIT 315

PLANOLIT 315

Rychle tvrdnoucí samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy od 3 do 15 mm, určená pro použití v interiéru

Planolit 315 je vhodný především pro vyhlazování nových ale i stávajících savých a nesavých povrchů v tloušťce vrstvy od 3 do 15 mm. Podklad musí být předem ošetřen penetračním nátěrem. vytváří po vytvrzení hladký povrch, na který lze pokládat keramickou dlažbu, PVC, linoleum, gumové krytiny, korek, textilní krytiny i další druhy pružných povlakových krytin. Tento výrobek je možné použít jak v méně zatěžovaných prostorách, tak i v místech s vyšším provozním zatížením jako jsou např. obytné prostory, kanceláře, nemocnice, apod.

   
NOVOPLAN 21

NOVOPLAN 21

Samonivelační, čerpatelná podlahová stěrka pro tloušťky vrstvy od 1 do 5 mm.

Oblasti použití:
Vyrovnávání nových a starých minerálních podkladů, které odpovídají normě a které se běžně používají ve stavebnictví včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Lze použít také na staré keramické dlažby, teraco a umělý i přírodní kámen. Vhodná při lepení všech textilních a pružných krytin vinteriéru. Na hutné podklady se nanáší vrstva vtloušťce minimálně 2 mm.

Technické údaje:
BARVA: šedá
KONZISTENCE: jemný prášek
POMĚR MÍSENÍ: cca. 6,5 litru na 25 kg, popř. 26 dílů vody na 100 dílů prášku.
DOBA PRO ZPRACOVÁNÍ: cca. 20-30 minut
ZAČÁTEK VYTVRZOVÁNÍ: po cca. 50-70 minutách
POCHŮZNOST: po cca. 2-3 hodinách
ZRALOST PRO LEPENÍ: po cca. 24 hodinách
ŽIDLE NA KOLEČKÁCH: vhodné pro kolečka podle DIN 68 131, popř. ÖNORM 5208
KÓD (GISCODE): ZP1, snízkým obsahem chromitanu podle TRGS 613
SKLADOVÁNÍ: po dobu 12 měsíců vchladu a suchu

Spotřeba: 1,6 kg/m2 na mm tloušťky vrstvy
Forma dodání: Papírové pytle po 25 kg
Forma dodání: Papírové pytle po 25 kg

   
ULTRAPLAN ECO

ULTRAPLAN ECO

Velmi rychle tvrdnoucí samonivelační stěrka s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek

Oblast použití:
Ultraplanu Eco se používá pro vyhlazení a vyrovnání nových i stávajících podkladů v tloušťce od 1 do 10 mm; jeho použití je vhodné při přípravě podkladů pro jakýkoliv typ podlah v místech, kde je požadována vysoká odolnost při provozním zatížení.

Ultraplan Eco je obzvláště vhodný pro zatížení kolečkovými židlemi.
Ultraplan Eco může být použit pouze v interiéru.

Technické vlastnosti:
KONZISTENCE: jemný prášek
BARVA: šedá
MÍSÍCÍ POMĚR: 24-25 dílů vody na 100 hmotnostních dílů Ultraplanu Eco
ZPRACOVATELNOST: 20-30 minut
DOBA LEPIVOSTI: > 30 minut
DOBA TVRDNUTÍ: 45-60 minut
POCHŮZNOST: po 3 hodinách
BALENÍ: v pytlích po 23 kg

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY 

   
FIBERPLAN

FIBERPLAN

Hydraulicky rychle se vytvrzující, snadno roztíratelná podlahová stěrka, vyztužená vlákny, pro tloušťky vrstvy od 3 mm do 10 mm.

Oblast použití:
Podlahová stěrka pro interiér na nové nebo staré pevné, čisté a suché podklady. FIBERPLAN je zvláště vhodný k vyrovnávání starých dřevěných podkladů, např. parket, dřevěných prken a dřevotřískových desek. Nanášení lze provádět v různých tloušťkách vrstev od 3 do 10 mm. Na nátěr lze položit každý druh podlahové krytiny, která může být vystavena zvýšenému mechanickému zatížení. Podklad musí být v souladu se svými vlastnostmi ošetřen PRIMERem G, PRIMERem S nebo MAPEPRIMem SP.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
BARVA: šedá
DOBA ZPRACOVÁNÍ: 20-30 minut
POČÁTEK TUHNUTÍ: 45-60 minut
POCHŮZNOST: po 3 hodinách
SPOTŘEBA: 1,6 kg/m2 a 1 mm tloušťky vrstvy
BALENÍ: papírové pytle po 25 kg
SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců

   
PLANITEX D10

PLANITEX D10

Samonivelační čerpatelná podlahová stěrková hmota bez obsahu chromanu a s nízkým obsahem emisí, na bázi alfa hemihydrátu síranu vápenatého pro tloušťky vrstev od 1-15 mm

Oblast použití:
PLANITEX D10 je samonivelační podlahová stěrková hmota bez obsahu chromanu a s velmi nízkým obsahem emisí, kterou lze snadno nanášet i čerpat. Je vhodná pro tmelení, vyhlazování a vyrovnávání zvláště potěrů a samonivelačních potěrů na bázi síranu vápenatého a sádrových potěrů v obytných i průmyslových prostorách při běžném zatížení pro tloušťky vrstvy od 1 do 15 mm. Je určena výhradně do interierů. Výrobek je také vhodný pro magnezitové resp. xylolitové potěry a potěry z litého asfaltu, které jsou v souladu s normou a pro staré podklady z terasa, dlažby a přírodního kamene.
PLANITEX D10 slouží pro pokládku textilních krytin, podlahových krytin z jehlové plsti, PVC, pryže, linolea, od tloušťky 1,5 mm je vhodný pro podlahové vytápění a pro podlahy s židlemi na kolečkách.

Technické vlastnosti:
PLANITEX D10 je světle béžový prášek, složený z rychle hydratujících složek na bázi alfa-hemihydrátu síranu vápenatého, vybraných křemenných písků s určitou zrnitostí, pryskyřic a speciálních kombinací pojiv.

SPOTŘEBA
Cca. 1,5 kg na m2 a mm tloušťky vrstvy.

BALENÍ
PLANITEX D10 je dodáván v pytlích o obsahu 25 kg.

   
ULTRAPLAN MAXI

ULTRAPLAN MAXI

Samonivelační, hydraulická rychle se vytvrzující podlahová vyrovnávací hmota, snášející vysoké zatížení, pro tloušťky vrstev od 3 mm do 30 mm.

Oblasti použití:
Podlahová stěrka, vhodná pro použití v interiéru, na nové i staré pevné, čisté a suché podklady, pro podlahy vystavené zvýšenému mechanickému zatížení. Zvláště vhodná k vyrovnávání minerálních podkladů a ke zhotovování rovných, hladkých podkladů pro následné položení podlahových krytin všeho druhu, např. keramických dlažeb, dlažeb z přírodního kamene, textilních a syntetických krytin atd. Podklad se musí v závislosti na svých vlastnostech ošetřit základním nátěrem PRIMER G, PRIMER S nebo MAPEPRIM SP.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
BARVA: šedá
TLOUŠŤKA VRSTVY: od 3 do 30 mm
DOBA ZPRACOVÁNÍ: 30-40 minut
POČÁTEK TUHNUTÍ: 60-90 minut
POCHŮZNOST: po cca. 3 hodinách
SPOTŘEBA: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy
MÍSICÍ POMĚR: 23 dílů vody na 100 dílů ULTRAPLANu MAXI
BALENÍ: papírové pytle po 23 kg
SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců

   
ULTRAPLAN TURBO

ULTRAPLAN TURBO

Samonivelační podlahová stěrková hmota, která je rychle zralá k lepení, pro tloušťky vrstev od 1 do 10 mm.

Oblasti použití:
Vyrovnávání nových i starých suchých minerálních podkladů a tmelení starých dlažeb z keramiky a přírodního kamene. Vhodná k rychlému lepení starých textilních a pružných krytin, včetně dřeva a parket. U dřeva a parket je nutno provést tmelení v tloušťce min. 3 mm.

Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
BARVA: šedá
KONZISTENCE: jemný prášek
SPOTŘEBA: 1,6 kg/m2 na mm tloušťky vrstvy
MÍSICÍ POMĚR: cca. 6,0 litrů na 25 kg, popř. 24-25 dílů vody na 100 dílů prášku
DOBA ZPRACOVÁNÍ: 20-30 minut
POČÁTEK VYTVRZOVÁNÍ: 55-60 minut
POCHŮZNOST: po 4 hodinách
ZRALOST PRO LEPENÍ:
- pružné a textilní krytiny: 3 hodiny
- parkety: 24 hodin
ŽIDLE NA KOLEČKÁCH: vhodné pro kolečka podle DIN 68131, popř. NORM 5208
FORMA DODÁNÍ: papírové pytle po 25 kg
KÓD: ZP1, s nízkým obsahem chromitanu podle TRGS 613
SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců

Kontaktujte nás