Možnosti podlahového topení

Možnosti podlahového topení

Podlahová topení jsou v současnosti hojně využívaná. Systémy vytápění jsou vhodné zejména na připravené podklady, u některých konstrukcí není však nutné mít betonové podklady. Jaké jsou základní možnosti podlahového topení?

Výběr podlahového vytápění se musí promýšlet již před realizací kompletní konstrukce podlahových krytin. Je nutné přemýšlet nad druhem podlahového topení v souvislosti s využíváním jednotlivých místností v bytových či komerčních prostorech.

Dřevěné podlahy

Teplovodní podlahové topení

Klasické teplovodní podlahové vytápění s akumulační konstrukcí podlahy je vhodné pro trvalé bydlení, které se využívá nepřetržitě. Je pokládáno obvykle do skladby podlahy z vhodného betonu o tloušťce alespoň 5 cm nad topné hadice. Tento typ topení má pomalejší náběhový čas, avšak teplo z něj sálá i několik hodin po přerušení dodávky teplé vody do hadic vytápěcího systému.

Green Tec Podlahy

Elektrické podlahové topení

U objektů určených k rekreaci, a v méně využívaných místnostech, jsou vhodné rychlejší druhy vytápění co se doby vytopení týče. V méně využívaných místech či objektech se proto hodí elektrická podlahová topení s dobrým výkonem. Tepelné rohože jsou umisťovány pod nášlapnou vrstvu podlahové krytiny, nebo například pod dlažbu. Vzhledem k nárazovému používání se zde nemusí tolik řešit spotřeba elektrické energie. Elektrické přímotopné podlahové topení je výhodné i mimo topnou sezónu, kdy po zapnutí dojde k rychlému nárůstu tepla.

Korkové podlahy

Poloakumulační podlahové topení

Velmi častým typem používaných podlahových topení je topení poloakumulační. Pro tento typ vytápění je často používána jako akumulační deska anhydritová a roznášecí vrstva s výbornou tepelnou vodivostí. Náběhová doba je proto akceptovatelná, není však srovnatelná s přímotopným podlahovým vytápěním.

Z předešlého je patrné, že podlahová topení jsou velmi kvalitní a účinné konstrukce, které přispívají ke komfortu bydlení. Při pokládce je však třeba dbát veškerých montážních postupů a požadavků výrobců. Na našich showroomech si můžete vybrat ze široké nabídky podlahovin, které jsou pro podlahové topění vhodné. Přijďte se inspirovat!

Spinner