Proč izolovat podlahové krytiny?

Proč izolovat podlahové krytiny?

Proč je dobré a výhodné izolovat podlahové krytiny? Jaké výhody izolace přináší? To vše zodpovíme v následujícím textu.

Izolace podlahové krytiny skrývá mnohé výhody. Přispějete nejen k celkovém komfortu bydlení, ale i ke správné a kvalitní skladbě podlahových krytin. Izolace přispívá k akustickému a tepelnému komfortu. Akustický komfort vašich podlah uvítají i sousedé, ke kterým se nebude přenášet nadměrný hluk. Akustickými vlastnostmi a izolací je však třeba se zabývat už při stavbě domů, do čehož například nájemce nezasahuje. Z hlediska akustiky je třeba věnovat pozornost dvěma základním hlukům a to hluku přenášeném konstrukcemi a také hluku šířeným vzduchem.

Skladby podlahových krytin v bytových domech obvykle obsahují kročejové izolace či podložky, které jsou dodávány v tloušťkách 20 až 40 mm. Celková tloušťka se však upřesňuje až po výběru akustické izolace. Izolace musí splňovat dané normy, které jsou rozdílné pro bytové i komerční prostory.

Komfort izolovaných podlah

Vhodně zvolená izolace přináší zejména tepelný komfort a nízké tepelné ztráty. Ztráty tepla a teplotní výkyvy se mezi sebou velmi liší - ať už jde o neizolované prostory, nevytápěné místnosti a naopak prostory s izolací. Co se týče akustického komfortu, nejpoužívanější izolací je polystyren a minerální izolace. Ta může navýšit skladbu podlahy až o desítky cm. Izolace musí splňovat tepelně-technické požadavky na povrchovou teplotu vnitřní podlahy, součinitel prostupu tepla a pokles dotykové teploty izolace. To vše obsahuje norma ČSN 73 0540-2.

Při vhodně vybrané izolaci a podlahové krytině bychom měli mít pocit komfortu při chůzi, neměly by nás studit nohy. Nášlapná vrstva každé podlahy s izolací by měla splňovat tepelné požadavky uživatelů jak v bytech, tak i domech. Ohledně odolnost a tvrdosti podlahových krytin je nutné splňovat předpoklady vysoké životnosti a dostatečné odolnosti proti poškrábání, oděrům atd. Výběr podlahových krytin je vhodné konzultovat s odborníky. Důležité je brát ohled na druh zatížení a způsob používání.

Důkladné sbírání informací a diskuze s odborníky v oblasti podlahových krytin vám mohou velmi usnadnit výběr a dlouholeté užívaní podlahových krytin. Je nutné dbát nejen na izolaci, ale i výše zmíněné vlastnosti, které Vám přispějí ke komfortu bydlení a spojenému životu.

Spinner