Jak obnovit lesk linolea

Jak obnovit lesk linolea

Obnovení lesku u linolea je úzce spjato s povrchovou úpravou daného materiálu, s tím, že u materiálů ochráněných disperzí je povrch polomatný až sametově matný, můžeme ho ale změnit pomocí CC 3000 lesk od firmy Dr. Schutz. Tento prostředek aplikujeme formou tenkého filmu, který necháme na podlaze zaschnout. Nanesení provádíme pomocí CC Lasička, popřípadě mopem nepouštějícím chlupy.

Ve více zatěžovaných prostorách se doporučuje po provedení hloubkového čištění aplikace CC-SG Lesk-tvrdé ochranné vrstvy, případně CC-Secura-tvrdé ochranné vrstvy (matný vzhled). Hloubkové čištění linolea a následné aplikace se doporučuje přenechat odborné firmě. Pro povrchy s polyuretanovou ochrannou vrstvou se doporučuje po delším čase používání, nejpozději však při výskytu prvních opotřebených míst, výrobní povrchovou PU-úpravu oživit pomocí CC-PU- ochranné vrstvy (matné, extramatné nebo lesklé). K tomuto použijte pomocí příslušného tvrdidla aktivovanou CC-PU-ochrannou vrstvu a naneste ji neředěnou na důkladně vyčištěný povrch. I toto čištění a následnou aplikaci ochranné vrstvy přenechejme odborné firmě.

Timber Bilý

Spinner