Jak předcházet poškození dřevěných podlah?

Jak předcházet poškození dřevěných podlah?

Jakým způsobem pečovat o dřevěné podlahové krytiny tak, abychom prodloužili jejich životnost? Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat?

Dřevěné podlahové krytiny jsou vyrobeny z přírodních materiálů, o které je nutné pečovat správným způsobem. Při koupi podlahových krytin je nutné se řídit zejména pokyny výrobce, co se informací o správné péči a používaných čisticích prostředků týče. Neoriginální čisticí prostředky totiž mohou způsobit rychlejší špinění podlahové plochy, tím i rychlé snížení životnosti podlah. Tyto prostředky také mohou podlahu vysoušet, čímž dochází k tvorbě fleků od kapalin. Tomuto jevu lze zabránit aplikací doporučeného oleje na podlahovou plochu.

Jiné a mnohem horší problémy mohou nastat při pokládce podlah na podlahová topení. Před samotnou pokládkou musí vždy proběhnout akt náběhové křivky topení, tedy postupné ohřívání topné soustavy. Při tomto testu by maximální teplota neměla přesahovat 27 °C. Při vyšších teplotách by totiž mohlo docházet ke tvorbě prasklin ve dřevě. Proto také pozor při instalaci dřevěných podlahových krytin do okolí krbů a kamen. Je vhodnější použít v těchto místech například nenáchylnou dlažbu, případně instalovat na dřevo krycí prostředky.

Předcházet je také nutno rozlitým tekutinám na dřevěných podlahách. Rozlité tekutiny na podlaze jsou velmi častým nešvarem, který je potřeba řešit ihned. Pokud nestihnete vysušit podlahu ihned do sucha, hrozí značné poškození dřevěné podlahy. Někdy mohou zůstat na podlaze fleky, které někdy s trochou štěstí zmizí samy - to však není pravidlem. Pozornost je také nutné směřovat i na předměty, které jsou na podlaze postaveny, velkým problémem mohou být květináče s miskami. S nechtěným zamezením vysychání vlhkosti dochází ke tvorbě plísní, flekům i hniloby, z čehož nastává velký finanční problém.

Nábytek a jiné předměty, které stojí na podlaze dlouhodobě mohou postupem času zavinit změnu odstínu dřeva, která se ani po odstranění nábytku nemusí vyrovnat s okolním odstínem podlahy. Různé odstíny dřeva mohou také být více náchylnější k poškození. Poškození lze ještě zabránit instalací čisticích zón před vchodem do místností, a také ochranných podložek pod nábytek a židle.

Jak je patrné, že dřevěné podlahy jsou velmi náchylné. Není to však jen z důvodu materiálových, náchylnost plyne zejména z nesprávného užívání, které ani další typy podlahových krytin netolerují. Dřevěné podlahy však odráží svého uživatele a péči, kterou do nich vkládá.

Spinner