Jak vybrat nejvhodnější linoleum

Jak vybrat nejvhodnější linoleum

Výběr linolea je závislý na několika rysech:

  • Výrobce
  • Provedení
  • Povrchová úprava.

Co se výrobců týká, linolea jsou víceméně shodná. Jediným rozdílem je použité plnidlo, které může být buď moučka dřevitá, nebo korková, což však na konečný výsledek nemá až takový vliv. Jelikož každý výrobce má svoji paletu vzorků, považuji výběr výrobce za otázku čistě estetickou.

Linoleum

Linoleum se vyrábí jako metráž nebo čtverce pro celoplošné lepení, popřípadě jako dílce se zámkem pro pokládku plovoucím způsobem. Každý z těchto způsobů má své výhody a nevýhody, a ne každý je vhodný pro pokládku v určitém druhu prostor. Obecně lepené provedení je náročnější na přípravu podkladu, zato však snáší lépe zatížení, proto se používá ve více zatěžovaných prostorách, plovoucí způsob, který snáší i lehce problematický podklad, a umožňuje jistou barevnou kreativitu, používáme v bytových prostorách. To samozřejmě nevylučuje použití lepeného systému v domácnosti.

Třetím hlediskem pro výběr linolea je povrchová úprava materiálu, tedy to, zda je opatřen ochrannou vrstvou na bázi polyuretanu nebo disperse (topshield, LPX). Tento výběr se odvíjí jak od zatěžování povrchu, tak i od údržby linolea.

Důležité sdělení:
Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit, že dne 20. 6. bude z důvodu konání akce v Centru bydlení a designu Kaštanová omezena otevírací doba. Provoz showroomu v Brně bude od 7 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Spinner