Lepení vinylových podlah

Lepení vinylových podlah

Vinylové podlahy neboli LVT jsou jednou z nejoblíbenějších podlahových krytin, nejen díky její široké škále dekorů, jednoduché údržbě, příjemnému pocitu při jejím doteku nebo možnosti instalace na podlahové topení, ale také její snadné instalaci. Vinylovou podlahu lze pokládat dvěma způsoby. Prvním je způsob plovoucí, kdy podlahář do sebe podlahu zacvaká dílek po dílku, v druhém případě můžeme podlahu lepit.

My se zaměříme na pokládku LVT formou lepení, kdy vinylové podlahové dílce lepíte přímo k podkladu. Může to znít jednoduše, ale i tato forma pokládky má svá úskalí. Pokládka formou lepení je technicky velmi náročná. Záleží především na důkladné přípravě podkladu, správné temperaci krytiny a vhodné volbě lepidla.

Při pokládce vinylové podlahy formou lepení doporučujeme se obrátit na podlaháře, neboť se jedná o technologicky náročnou realizaci, kde nejvíce záleží na přípravě podkladu a s tou si běžný zákazník neporadí.

Jak už bylo zmiňováno, pro pokládku vinylové podlahy formou lepení je velmi důležitý správně připravený podklad. Ten by měl být pevný, hladký, rovný, celistvý. Všechny nečistoty a špatně držící vrstvy musí být obroušeny a dokonale vysáty. Pokud je podklad ze samonivelačního anhydritového nebo cementového potěru musí se vždy obrousit vrchní vrstva, abychom podklad zbavily všech částí, které jsou měkké a nedrží. Pro docílení pevného a hladkého podkladu, přichází na řadu samonivelační hmota – nivelace. Dbejte na její správný výběr a zpracování, které je podstatné pro lepení LVT. (Její správný výběr a zpracování je podstatná část pro lepení LVT.) Po rozlití nivelace a jejím odvzdušnění, necháme schnout. Před pokládkou změříme vlhkost podkladu, kterámusísplňovat určité hodnoty, které stanovuje ČSN (česká státní norma). Pokud se jedná o cementový potěr, hodnota musí být pod 3,5 %zbytkové vlhkosti, což je v 2,03CM. U anhydritu pak maximálně 0,5 %. V případě že pod podlahou budete mít nainstalováno podlahové topení, jsou povinné hodnoty nižší – u betonu maximálně 3 % zbytkové vlhkosti, což je 1,64CM,u anhydritu do 0,3 %. Následně obrousíme samonivelační hmotu do hladka a napenetrujeme.

Než začneme, je potřeba si každou lamelu prohlédnout, zda nevykazuje známky poškození. Poškozené lamely nepokládejte. LVT před pokládkou aklimatizujte. Ujistěte se, že jste zvolili správné lepidlo. Pokojová teplota v místnosti by měla být od 18°C do 25 °C. Nezapomínejte také na teplotu podkladu, která by měla být 15 -18 °C. Podlahové topení vypněte 24 hod. před pokládkou podlahy. Nyní naneste lepidlo zubovou špachtlí A1 nebo A4, dle použitého lepidlana celý podklad. Dle použitého lepidla lepíte do mokrého nebo odvětraného lože, řiďte se technickým listem. Poté, začněte pokládat podlahu do 30 minut pomocí gumové paličky. Pokud lepíme do živého lepidla, gumovou paličku nepoužíváme a doba odvětrání lepidla je 5 minut. Pokládat můžete všemi směry kolmo k oknům, svisle nebo napříč místnosti. Podlahu stále dotahujte k sobě a vždy dodělejte celé řady. Pokud vám celý dílec nevychází, odměřte potřebnou délku, proveďte řez pomocí zalamovacího nože a rozlomte. Lepidlo se vždy musí obtisknou na zadní stranu vinylového dílce. Lamely vždy dotahujte k sobě i před pokládkou dalších řad. Po lepených lamelách se vždy pohybujte opatrně. Pokud si lamelu zašpiníte lepidlem, použijte čistící ubrousky a ihned lepidlo odstraňte. Položenou podlahu na závěr zválcujte podlahářským válcem o hmotnosti 50kg. Podlaha by měla být pochozí již po 4 hodinách. Ovšem hned ji nezatěžujte, podle zvoleného lepidla min až po 24 -72 hodinách.

Podlahu udržujte běžným způsobem jako zametání, vysávání a vytírání. Pro vytírání použijte polyuretanové koncentráty, které se ředí s vodou. Nikdy nepoužívejte parní čističe.

* LVT podlahoviny nejsou vhodné k instalaci na elektrické podlahové topení, není-li to výslovně povoleno v technickém listě výrobce. Je ale technologický postup, který tuto pokládku umožnuje.

Lepení vinylové podlahy

Důležité sdělení:
Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit, že dne 20. 6. bude z důvodu konání akce v Centru bydlení a designu Kaštanová omezena otevírací doba. Provoz showroomu v Brně bude od 7 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Spinner